Вороги / Ворог зеленої енергетики Анатолій ПАВЕЛКО частина 2.

18.03.2015 admin

Анатолій ПАВЕЛКО.
Спеціаліст з питань
збереження річок і гідроенергетики.
Дунайсько–Карпатська програма
Всесвітнього фонду природи — WWF.
м. Відень — м. Львів.

В попередній публікації Ворог зеленій енергетиці Анатолій Павелко частина 1 нами було спростовано  Міф №1 пана Павелка  «Малі ГЕС слугуватимуть джерелом підвищення енергетичної безпеки країни» опублікований 08.11.2014р. на Інтернет сторінці Галичина.
В даній публікації розглянемо Міф №3 «Малі ГЕС – це екологічна чиста  електроенергія, яку виробляють без шкоди для довкілля». 


Ознайомившись з публікацією Анатолія Павелка, яка аргументовано  повинна була б спростувати  екологічну привабливість малої гідроенергетики, не можливо знайти авторитетної думки, вагомого аргументу, факту. 


Так, Павелко діє за принципом: я сказав, а ви думайте, що хочете.  Нічого, окрім інфантильних не аргументованих суджень, на зразок:
-    екологічна шкода від будівництва та роботи малих ГЕС буде значною і не сприйнятою з економічної та екологічної точок зору;
-    відбуватиметься руйнування річкових екосистем;
-    будівництво малих ГЕС супроводжується грубими порушеннями екологічного законодавства.


Пану Павелку не відома думка авторитетного фахівця, доктора технічних наук, завідуючої кафедри туризму Івано-Франківського національного університету нафти і газу Людмили Архипової яка стверджує, що малі ГЕС належать до екологічно чистих джерел енергії. Що ж до шкоди  малих ГЕС, за словами Людмили Миколаївни, то по великому рахунку будь яка антропогенна діяльність наносить шкоду довкіллю в більшій чи меншій мірі. Навіть туристичні стежки сприяють знищенню  і переселенню флори та фауни. В цілому ж увесь екологічний вплив малих ГЕС є локальним. За межами  санітарної зони (50м.) вимірюванні параметри навколишнього середовища будуть  на рівні  фонових, тобто відповідатимуть рівню навколишнього середовища регіону.


На думку професора Андрія Ковальчука,  який є єдиним спеціалістом гідробіології в західній Україні, твердження  що міні ГЕС спричиняють руйнування екосистеми та  знищення біорізноманітя  - є просто ДЕМАГОГІЯ.КОНТАКТИ
Для того щоб вижити, багато компаній в області енергетики винаходять нові способи добування енергії з поновлюваних джерел, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідроенергія тощо.